Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Generelle forebyggelsesprincipper

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bistå projekterende med viden om de generelle forebyggelsesprincipper for arbejdsmiljø, men det er de projekterende, der under hensyn til de arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg skal kortlægge arbejdsmiljørisici og anvise de konkrete løsninger.

Bilag 2 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter angiver principper for håndtering af arbejdsmiljørisici, så arbejdsmiljørisici så vidt muligt forhindres.

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgave i forhold til projekteringen er at understøtte de projekterendes fokus på dette område, så det ikke overlades til entreprenørerne at finde egnede løsninger på arbejdsmiljørisici.

Det gælder navnlig ved de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg, som har betydning for planlægningen af rækkefølge og varighed af de arbejder, der skal udføres. I bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter er der et tilsvarende bilag.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal udfordre de fagansvarlige projekterende i valg af metoder, materialer og konstruktioner i forhold til arbejdsmiljøet under udførelsen og ved fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Eliminering af arbejdsmiljørisici kan ske fx gennem designet af projektet, ved at angive arbejdsmetoder uden de pågældende arbejdsmiljørisici eller sammensætte en realistisk tidsplan.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal medvirke til at undgå og/eller forebygge flest mulige arbejdsmiljørisici. Metoden risikovurdering kan fx anvendes til at vurdere forskellige muligheder for håndtering af arbejdsmiljørisici.

Læs mere:

Kortlægning og vurdering

Workshops og møder med projekterende på tværs af projektets dele er ofte den mest effektive metode til kortlægning og vurdering af arbejdsmiljørisici. Vurderinger og valg af løsninger kan med fordel dokumenteres i en logbog eller andet dokument.

Læs mere:

Vurdering af projektmaterialet

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal vurdere, om beslutningerne under projekteringen gør det muligt at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og herunder en detailtidsplan, hvorefter entreprenørerne kan planlægge og tilrettelægge deres arbejdsopgaver, så arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Et komplet projektmateriale, der danner grundlag for bygherrens udbud, skal indeholde de nødvendige oplysninger om bygning, bygningsdele, byggeplads og proces, således at de bydende kan afgive et dækkende tilbud. Projektmaterialet  skal være af en sådan standard, at entreprenørerne efterfølgende kan gennemføre projektet med et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 10. juni 2021