Arbejdsmiljøkoordinator i Bang & Beenfeldt

Maibritt Jørgensen er arbejdsmiljøkoordinator i et lille rådgivende ingeniørfirma Bang & Beenfeldt, som typisk tager sig af renovering og ombygning af etageejendomme, men også har erhvervskunder. Her fortæller hun om sit arbejde.

Maibritt Jørgensen er uddannet bygningskonstruktør og har den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse. Hun arbejder som arbejdsmiljøkoordinator i både projekterings- og udførelsesfasen. Erfaringen fra byggepladserne anvender hun i det daglige til at kortlægge og forebygge arbejdsmiljøproblemer allerede under projekteringen.

Arbejdsmiljøhensyn under projekteringen
Som arbejdsmiljøkoordinator udfordrer Maibritt Jørgensen sine kolleger på, at de allerede under projekteringen skal overveje og angive, hvordan projektet skal udføres. Dette gælder især, når der er tale om særligt farligt arbejde, som fx løft af tunge elementer og PCB. I et lille firma, hvor alle sidder i samme rum, er det nemt at følge med i, hvad de enkelte projekteringsledere er i gang med. De er også gode til at tage fat i hende.

Arbejdsmiljø som investering
Maibritt Jørgensen har følgende syn på arbejdsmiljø og økonomi: ”I et presset marked er det vigtigt, at vi har tænkt os om på forhånd. Det koster måske lidt flere honorarkroner, men det er intet i sammenligning med, hvis byggeprojektet går i stå. Vi skal kigge på, om det overhovedet er fysisk muligt at udføre arbejdet, hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i, og hvilke arbejdsmiljøproblemer der kan opstå? Totaloverdækning er blevet almindeligt, fordi man har fundet ud af, at denne investering sparrer mange penge i udførelsen. På samme måde bør man se andre arbejdsmiljøtiltag.”

Den private bygherre
Ofte arbejder Bang & Beenfeldt for private engangsbygherrer som fx ejer- og andelsboligforeninger. Her er det en udfordring, at de ikke kender deres bygherreansvar. ”Administratoren bør kende regler og fortælle bygherren, at han skal have en arbejdsmiljøkoordinator”, mener Maibritt Jørgensen og tilføjer: ”I vores overslagsbudgetter til bygherren afsætter vi et beløb til arbejdsmiljøkoordineringen særskilt fra rådgiverhonoraret, uanset om koordineringen er beskrevet i udbuddet. På den måde gør vi opmærksom på, at de har et bygherreansvar. Hvis vi vinder sagen, så laves en særskilt ydelsesbeskrivelse. Det gør vi i øvrigt til alle bygherrer.”

Sparring og input
Maibritt Jørgensen er fast deltager på møderne i IDA Arbejdsmiljøs interessegruppe for koordinatorer i bygge- og anlægsbranchen: ”Her får jeg mulighed for at sparre med andre arbejdsmiljøkoordinatorer på et principielt niveau. Det giver mig input og energi til mit arbejde som arbejdsmiljøkoordinator. Jeg har behov for at møde andre arbejdsmiljøkoordinatorer, når jeg til daglig sidder alene med det.” Maibritt Jørgensen søger både konkrete værktøjer, men også inspiration til hvordan man får etableret et godt samarbejde med de projekterende. Hun tror på, at flere og flere vil opdage, at arbejdsmiljøkoordinering er en lovpligtig ydelse, men også at det giver værdi til projektet.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018