Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B)

Bygherren skal udpege en arbejdsmiljøkoordinator (B) under udførelsen af et bygge- eller anlægsprojekt.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal være udpeget senest, når byggepladsen etableres.

Læse mere:

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal koordinere:

 • Den arbejdsmiljømæssige planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden.
 • Tilrettelæggelsen af samarbejdet mellem entreprenørerne, herunder entreprenører der efterfølger hinanden på byggepladsen.
 • De konkrete aktiviteter på byggepladsen, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker.
 • At entreprenørerne anvender de generelle forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde.
 • At entreprenørerne anvender plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når det er påkrævet.
 • Arbejdsgivernes kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne.

Arbejdsmiljøkoordinatoren (B) skal løbende og i nødvendig omfang kontrollere:

 • At aftaler vedrørende fællesområder og sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder bliver overholdt.
 • At beslutninger på sikkerhedsmøderne og sikkerhedsrunderinger bliver ført ud i livet som aftalt og overholdt (store byggepladser).
 • At kun beføjede personer får adgang til byggepladsen.

Desuden skal arbejdsmiljøkoordinator (B):

 • Ajourføre PSS (store pladser eller ved særligt farligt arbejde).
 • Tilpasse journalen for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt eller bistå hermed (det kan også være arbejdsmiljøkoordinator (P)’s opgave.
 • Være personligt tilstede på byggepladsen efter nærmere aftale med bygheren.

På store byggepladser har arbejdsmiljøkoordinator (B) nogle særlige opgaver:

 • Gennemføre opstartsmøder med alle entreprenører, der skal udføre arbejder på pladsen.
 • Foretage sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag sammen med repræsentanter fra entreprenørerne på byggepladsen.
 • Afholde sikkerhedsmøder med alle entreprenører, herunder arbejdsmiljøorganisationer mindst hver 14. dag

I denne branchevejledning kan du se, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (B) kan håndtere de opgaver, der er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Læs mere:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 19. januar 2023