Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Udenlandsk arbejdskraft

Når der er udenlandsk arbejdskraft på byggepladsen, er der en række forhold, som arbejdsmiljøkoordinator (B) skal være opmærksom på.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherren må aftale, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen håndteres.

Det er afgørende, at kommunikationen på byggepladsen om arbejdsmiljø fungerer, uanset de ansattes sprogkundskaber.

Sprogkrav

Som udgangspunkt er arbejdssproget dansk i Danmark, men i særlige tilfælde kan engelsk anvendes. Arbejdstilsynet kan begå sig på både dansk og engelsk.

Det er en god ide, at bygherren opstiller retningslinjer for, hvilket sprog der skal anvendes på byggepladsen, og hvordan der skal kommunikeres.

Det er med til at sikre muligheden for korrekt forståelse af kommunikationen om arbejdsmiljø mellem aktørerne, især mellem arbejdsmiljøkoordinator (B), byggeledelse og entreprenører på byggepladsen.

Bygherre kan ved sine aftaler stille krav om, at den enkelte entreprenør skal sikre, at de ansatte behersker arbejdssproget, eller at en sprogkyndig altid kan tilkaldes med kort varsel og bistå, hvis en ansat ikke behersker arbejdssproget.

Bygherren kan ved sine aftaler forlange af entreprenører, der tager underentreprenører/underleverandører, videreformidler de krav, som bygherren har stillet til arbejdssprog.

De sprogkyndige skal i nødvendigt omfang kunne videreformidle tekniske og arbejdsmiljømæssige termer. De skal kunne tale, læse og i nødvendigt omfang kunne skrive på både arbejdssproget og det sprog, som entreprenørens ansatte på byggepladsen taler.

Deltagelse i møder og sikkerhedsrunderinger

Bygherren kan ved sine aftaler stille krav om, at virksomheden sørger for tolkning på møder, fx sikkerhedsmøder og på sikkerhedsrunderinger, så der ikke sker fejltagelse og misforståelser pga. sproglige barrierer

Skiltning og andre skriftlige informationer

Arbejdsmiljøkoordinator og bygherren må overveje – eventuelt i dialog med entreprenørerne – hvordan skiltning og andre skriftlige informationer udarbejdes, så de forstås af alle ansatte på pladsen uanset sprogkundskaber. Det kan være sikkerhedsmødereferater, byggepladsplaner, introfoldere mm. Der kan være behov for oversættelse til relevante sprog. Det er en god ide at anvende illustrationer og piktogrammer, såvidt det er muligt.

Det forudsættes, at entreprenøren har ansvaret for oversættelse, med mindre andet er aftalt.

Læs mere:

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 10. juni 2021