Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Tilsyn med sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal løbende føre tilsyn med og følge op på den afgrænsning af ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområder, der er aftalt med entreprenørerne.

Det gælder både aftaler indgået direkte med bygherren og aftaler imellem entreprenørerne.

Afgrænsningen fremgår af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s tilsyn og opfølgning skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne etableres, vedligeholdes og fungerer efter hensigten.

Bygherren skal aftale omfanget af denne kontrol med arbejdsmiljøkoordinator (B). Kontrollen ligger ud over krav om sikkerhedsrunderinger på store pladser – se evt. Arbejdsmiljøkoordinator (B) – sikkerhedsrunderinger.

I tilknytning til PSS skal bygherre sikre, at der er fastsat procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan udarbejde en kontrolplan, der sikrer, at den ønskede arbejdsmiljøstandard på byggepladsen bliver overholdt.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018