Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Tilstedeværelse og tilsyn

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal ved personlig tilstedeværelse på byggepladsen gennemføre en passende kontrol af, om entreprenørerne efterlever aftalerne om etablering m.v. af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne, og efterlever det, som er besluttet på sikkerhedsmøderne.

Det handler om, at arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sikre, at arbejdsmiljøkoordineringen fungerer efter hensigten.

Bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (B) aftaler omfanget af tilstedeværelsen på byggepladsen på baggrund af bl.a. bygge- eller anlægsprojektets størrelse og kompleksitet, de faktiske arbejdsmiljøforhold, samt antallet af entreprenører og ansatte på byggepladsen. Behovet kan variere over tid, afhængig af byggeaktiviteten på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have daglig kontakt med entreprenørerne på byggepladsen.

Denne kontakt kan suppleres af mails, projektweb og/eller møder efter aftale med bygherren.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal blandt andet kontrollere, om planlægningen og koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, herunder om samarbejdet om arbejdsmiljø i fællesområderne fungerer tilfredsstillende.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal også kontrollere, at arbejdsgiverne foretager nødvendige foranstaltninger til forbedring af de ansattes arbejdsmiljø under udførelsen af bygge- og anlægsarbejde.

Læs mere om https://www.byggeproces.dk/arbejdsmiljoekoordinator-b-forebyggelsesprincipper-under-udfoerelsen/

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018