Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Store byggepladser

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal på store byggepladser gennemføre særlige lovfastsatte opgaver: Opstartsmøder, sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger, samt ajourføre plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Store byggebyggepladser er defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under bygge- og anlægarbejdet vil være mindst to entreprenører, der tilsammen beskæftiger mindst 11 personer på samme tid på byggepladsen.

Bygherren kan vælge at stille krav om gennemførelsen af disse opgaver på små og mellemstore byggepladser også. Læs også under  Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Samarbejde på pladsen

Læs mere om de lovfastsatte opgaver:

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022