Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Sikkerhedsrunderinger

På store byggepladser skal arbejdsmiljøkoordinator (B) gennemføre sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag.

Det er vigtigt, at sikkerhedsrunderingerne indgår som et led i den fælles forebyggende arbejdsmiljøindsats på byggepladsen. Sikkerhedsrunderingen skal gennemføres sammen med valgte repræsentanter fra entreprenørerne, herunder arbejdsmiljøorganisationer.

Bygherren skal aftale med Arbejdsmiljøkoordinator (B), hvornår og hvordan sikkerhedsrunderinger skal foregå, herunder metode. De fælles sikkerhedsrunderinger skal bl.a. sikre kontrol af sikkerhedsniveauet “her og nu”.

Sikkerhedsrunderingen skal kontrollere om arbejdsmiljøkoordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, samt om aftaler med entreprenørerne om fællesområderne og beslutninger på sikkerhedsmøderne bliver overholdt.

Metoder til sikkerhedsrunderinger

Det er en god idé at benytte et afprøvet system til registrering og opfølgning af observationer vedr. byggepladsens arbejdsmiljøstandard.

Det kan fx være ”Mønsterarbejdsplads” eller BS-Målinger.

Der findes forskellige elektroniske systemer til sikkerhedsrundering, typisk via en app, hvor man tager fotos og registrerer observationer, samt udpeger ansvarlig for udbedring af problemet direkte i systemet. Herefter sendes observationsskema og opgaver til de respektive aktører, som så melder tilbage via systemet, når udbedringen er foretaget. Erfaringen er, at det smidiggør opfølgningsprocessen for arbejdsmiljøkoordinator (B).

Resultaterne af sikkerhedsrundering anvendes på sikkerhedsmøder til afklaring af om:

 • Arbejdsmiljøet generelt set er tilfredsstillende eller trænger til at blive justeret/ændret.
 • Standarden for orden og ryddelighed på byggepladsen
 • De enkelte entreprenørers evne og vilje til at efterkomme bygherrens arbejdsmiljøkrav
 • Monitorere niveauet over tid

Læs mere:

Deltagere i fælles sikkerhedsrunderinger

Det er kutyme, at der deltager mindst en arbejdslederrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant fra en af entreprenørerne på byggepladsen. Der er forskellige erfaringer med at inddrage entreprenørerne i sikkerhedsrundering, fx

 • at alle deltagere,
 • deltagelsen sker på skift,
 • man runderer i hinandens områder, samt
 • at det er arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant, som holder observationsskemaet/-app’en.

Virksomhederne skal informeres om sikkerhedsrunderingens omfang, fx:

 • Deltagelse på sikkerhedsrundering
 • Systemer til brug for sikkerhedsrundering
 • Opfølgning på sikkerhedsrunderingen
 • Kommunikation direkte med håndværkerne på pladsen
 • Tolke der kan oversætte undervejs

Denne orientering foregår på opstartsmødet – læs mere på Arbejdsmiljøkoordinator (B) – opstartsmøder

Læs mere om bygherrens deltagelse i sikkerhedsrunderinger på Bygherre – Sikkerhedsrunderinger

Læs mere om arbejdsmiljøkoordinator (B)s kontrol af om koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og om aftaler med arbejdsgiverne om fællesområderne og beslutninger på sikkerhedsmøderne, bliver overholdt på Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Tilstedeværelse og tilsyn

Læs mere:

 

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 28. januar 2020