Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Samarbejde på pladsen

Det er afgørende for arbejdsmiljøkoordinator (B), at der etableres et godt samarbejde om arbejdsmiljø med alle aktører på pladsen, herunder bygherren, byggeledelsen og de enkelte entreprenører fra start af projektet.

Samarbejdet skal fortsætte under hele udførelsen.

Samarbejdet skal medvirke til, at arbejdsmiljøkoordinator (B) får de oplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdsmiljøkoordineringen, herunder afgrænsning af de enkelte arbejder og ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Læs mere:

På store byggepladser skal arbejdsmiljøkoordinator (B) udføre særlige lovfastsatte opgaver: Opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger.

Læs mere:

Bygherren kan vælge at stille krav om gennemførelsen af disse opgaver på mindre og mellemstore byggepladser også.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018