Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Samarbejde med entreprenører

Det er afgørende, at arbejdsmiljøkoordinator (B) etablerer et godt samarbejde med de enkelte entreprenører, senest når de starter på byggepladsen.

Samarbejdet skal medvirke til, at arbejdsmiljøkoordinator (B) får de oplysninger, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdsmiljøkoordineringen, herunder afgrænsning af de enkelte arbejder og ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Arbejdsmiljøkoordinator (B) og de enkelte entreprenør skal samarbejde om arbejdsmiljø i det daglige.

Det skal ske gennem daglig kontakt, hvor entreprenørerne oplyser arbejdsmiljøkoordinator (B) om de planlagte arbejder og sikkerhedsforanstaltninger i den forbindelse.

Opstarts- og informationsmøder vedrørende bygherrens arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sikre, at entreprenøren kender bygherrens arbejdsmiljøpolitik og særlige arbejdsmiljøkrav.

Det kan blandt andet ske ved løbende at afholde opstarts- og informationsmøder på byggepladsen for arbejdsledere og ansatte. Nogle bygherrer stiller krav om, at virksomhederne deltager i introduktionskursus, før de får adgang(skort) til byggepladsen.

Plancher med tegninger og illustrationer kan være en rigtig god støtte på disse møder/kurser. Det bliver mere vedkommende for deltagerne, hvis arbejdsmiljøkoordinator (B) faciliterer mødet på en involverende måde.

Læs mere:

Arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger

Entreprenøren skal tage hensyn til de anvisninger vedrørende planlægningen og koordineringen af arbejdsmiljøet på byggepladsen, der kommer fra bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (B).

Læs mere:

Tilstedeværelse og tilsyn

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal gennem tilstedeværelse og tilsyn sikre, at aftalerne om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder og samarbejdet om arbejdsmiljø i fællesområderne fungerer tilfredsstillende.

Læs mere:

På store byggepladser er der desuden krav om opstartsmøder, sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018