Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator for projektering (P)

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal have overdraget koordinatoropgaven fra arbejdsmiljøkoordinator (P), medmindre det er den samme person, som koordinerer for projektering og udførelse.

Vær opmærksom på, at eventuel projektering under byggeprocessen også skal arbejdsmiljøkoordineres, herunder entreprenørers og leverandørers detailprojektering.

Bygherren kan godt vælge at lade koordinator (B) varetage denne opgave, men det skal fremgå af aftalen.

Læs mere:

Bygherre skal sikre, at overdragelsen fra arbejdsmiljøkoordinator (P) sker i tilstrækkelig tid til, at arbejdsmiljøkoordinator (B) kan sætte sig ind i de nødvendige dele af projektet og den udarbejdede plan for sikkerhed og sundhed (PSS), inden byggepladsen etableres.

Læs mere:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020