Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Opfølgning af aftaler

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal kontrollere, at alle overholder de beslutninger, der er truffet på sikkerhedsmøderne.

Koordineringen skal sikre, at forholdene er forsvarlige for alle på byggepladsen under hele byggeperioden.

Det gælder især:

  1. Opretholdelse af orden og tilfredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen.
  2. Valg af placering af arbejdspladserne, der tager hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller -områder på byggepladsen.
  3. Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer.
  4. Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationerne m.v. for at undgå defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
  5. Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter.
  6. Retningslinjer for fjernelse af farlige affaldsstoffer.
  7. Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker.
  8. Tilpasning af den faktiske tid, som skal anvendes på de forskellige typer arbejde eller arbejdsfaser, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem.
  9. Samarbejdet mellem arbejdsgivere og selvstændige.
  10. Samspillet med de aktiviteter, der foregår på eller i nærheden af det sted, hvor byggepladsen befinder sig.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør også med jævne mellemrum kontrollere, at nødvendige personlige værnemidler, fx støvmasker, høreværn og øjenskylleanlæg er tilgængelige.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018