Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Nær-ved-ulykker

Det er entreprenøren, der skal sørge for undersøgelse af nær-ved-ulykker, og gennemføre foranstaltninger, som forhindrer gentagelse.

Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i dette arbejde.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan med fordel præcisere retningslinjer for årsagsanalyse, læring og formidling i plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

På den måde hjælpes entreprenørerne, og årsagsanalysen bliver udført på en ensartet måde på byggepladsen. Det giver et grundlag for videndeling mellem entreprenører.

Entreprenørens undersøgelse af, hvorfor den farlige situation opstod, kan give nyttige informationer, som kan bruges til at forebygge arbejdsulykker. Gentagelser kan muligvis imødegås med ændringer i arbejdsmetoden, brug af tekniske hjælpemidler, øget instruktion eller andre relevante aktiviteter.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal indkalde til ekstraordinært sikkerhedsmøde ved alvorlige nær-ved-ulykker. På mødet gennemgås entreprenørens årsagsanalyse, og der aftales eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, som kan imødegå disse årsager fremadrettet.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør aftale med bygherren, om vedkommende har en rolle i årsagsanalyse, læring og formidling på byggepladsen. Der skal afsættes tilstrækkeligt tid hertil.

Læs mere:

 

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018