Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Håndtering af hændelser

Det er entreprenøren, der skal anmelde og undersøge ulykker, samt undersøge nær-ved-ulykker. Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage.

Ved at foretage en grundig undersøgelse, kan arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen få viden, der kan medvirke til at forebygge lignende hændelser.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan med fordel præcisere retningslinjer for årsagsanalyse, læring og formidling i plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

På den måde hjælpes entreprenørerne, og årsagsanalysen bliver udført på en ensartet måde på byggepladsen. Det giver et grundlag for videndeling mellem entreprenørerne.

Læs mere:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018