Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Grænseflader mellem byggepladser

Ved grænseflader mellem to eller flere byggepladser skal bygherrerne samarbejde om at sikre arbejdsmiljøkoordinering mellem byggepladserne, så der fx kan tages stilling til fælles køre- og gangveje.

Skal en bygherre ind på en anden bygherres byggeplads fx ved nedgravning af forsyningsledninger, så skal bygherrerne samarbejde om koordineringen af arbejdsmiljøet på det eller de steder, hvor arbejderne foregår på byggepladsen. Det vil afhænge af opgavernes karakter, samt af arbejdsmiljørisici forbundet med de arbejder, som udføres af de respektive bygherrer, om den ene af bygherrerne har en hoveopgave og et hovedansvar i forhold til arbejdsmiljøkoordineringen.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) for de to byggepladser bliver bekendt med og inddrages i vurderingen af sådanne projekter, og det er nødvendigt, at bygherrerne sikrer en egentlig dialog mellem de to arbejdsmiljøkoordinatorer.

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022