Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Forebyggelsesprincipper under udførelsen

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal i sin daglige kontakt med entreprenørerne inddrage de generelle forebyggelsesprincipper for arbejdsmiljø, men det er entreprenørerne, der har ansvar for de konkrete løsninger, herunder arbejdsgiveransvar for at planlægge arbejdet og instruere de ansatte.

Når forebyggelse bliver en naturlig del af planlægningen hos alle entreprenører medvirker det til en god sikkerhedskultur på byggepladsen,

Bilag 2 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter angiver principper for håndtering af arbejdsmiljørisici, fx skal entreprenøren forhindre en arbejdsmiljørisiko, hvis de kan det, frem for at planlægge med brug af personlige værnemidler. Forebyggelsen starter allerede under projekteringen.

Læs mere:

Desuden angiver bilag 2 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde 10 særlige forebyggelsesprincipper for bygge- og anlægsarbejde. Det gælder fx planlægning af arbejdet og håndtering af oprydning og affaldshåndtering.

Det er gavnligt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) sammen med entreprenørerne laver en risikovurdering af de planlagte aktiviteter, så risikoniveauet synliggøres.

Det er entreprenørerne, der skal finde løsninger til at sikre de ansattes arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan med fordel præcisere retningslinjer for risikovurdering i plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 10. juni 2021