Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Arbejdsulykker

Det er entreprenøren, som skal anmelde arbejdsulykker og analysere disse for at undgå lignende situationer i fremtiden.

Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i vurdering af ulykker og foranstaltninger til at forebygge lignende ulykker.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan i plan for sikkerhed og sundhed (PSS)  præcisere retningslinjer for årsagsanalyse, læring og formidling .

På den måde hjælpes virksomhederne, og årsagsanalysen bliver udført på en ensartet måde på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal indkalde til ekstraordinært sikkerhedsmøde ved alvorlige ulykker. På mødet gennemgås entreprenørens årsagsanalyse, og der aftales eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, som kan imødegå disse årsager fremadrettet.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør aftale med bygherren, om vedkommende har en rolle i årsagsanalyse, læring og formidling på byggepladsen. Der skal afsættes tilstrækkeligt tid hertil.

Analyse af arbejdsulykker

Der er forskellige måder, som entreprenøren kan analysere en arbejdsulykke på. Et eksempel er digital forebyggelse af arbejdsulykker i EASY Forebyggelse.

Når en ulykke er registreret i EASY, er der også mulighed for at lave en årsagsanalyse, udarbejde handlingsplaner og lave opslag til information til de ansatte i EASY Forebyggelse.

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 26. juli 2023