Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Aftalen med bygherren

En udførlig skriftlig aftale om arbejdsmiljøkoordinatorens ydelser er med til at sikre, at arbejdsmiljøkoordinator og bygherren har fået afstemt forventningerne til arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen.

Det bør fremgå af aftalen, hvilke møder og aktiviteter arbejdsmiljøkoordinator (B) skal deltage i, så det kan prissættes.

Generelle overvejelser i forbindelse med indgåelse af aftale med arbejdsmiljøkoordinatoren omfatter:
 • Hvilke krav der skal stilles til arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer, herunder praktisk erfaring, ledelseskompetencer, erfaring som facilitator m.v.
 • Har bygherren særlige krav til måden, som arbejdsmiljøkoordineringen udføres på, fx procedurer, skabeloner mm? Anvendes bygherrens eller arbejdsmiljøkoordinatorens egne paradigmer til plan for sikkerhed og sundhed?
 • Om ydelsesbeskrivelsen skal suppleres med opgaver i forhold til det konkrete projekt, fx udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for projektet.
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinatoren giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for.
 • Om der er afsat tilstrækkelig tid og økonomi til samarbejdet med de andre aktører.
 • Hvordan vurdering og feedback om arbejdsmiljøkoordineringen undervejs i projektet skal formidles til bygherren, fx rapportering eller møder.
 • Arbejdsmiljøkoordinatorernes deltagelse i projektgennemgangsmødet, samt andre møder hvor projektet planlægges og optimeres.
 • Evaluering af arbejdsmiljøindsatsen i hele byggeprocessen
Overvejelser ved indgåelse af aftalen med arbejdsmiljøkoordinator (B) er desuden:
 • Fyldestgørende overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s adgang til relevante beslutninger på bygge- og entreprisemøder, samt i forbindelse med projektændringer, der har betydning for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinator (B) giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B) inddragelse i koordineret planlægning af tid og rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver i fællesområder
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s deltagelse i byggemøder og koordineringsmøder efter aftale med byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s information fra byggelederen og andre om observerede risikobetonede forhold på byggeplads
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)'s observationer og indsats for at sikre, at samarbejde om arbejdsmiljøforhold på byggepladsen fungerer tilfredsstillende, herunder fx fastlægge hvilke sprog der benyttes på opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger med udenlandske virksomheder og medarbejdere
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s personligt fremmøde for at kontrollere, om koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler bliver fulgt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opdatering af hvilke entreprenører, der arbejder på byggepladsen mv.
 • Ajourføring af plan for sikkerheds og sundhed
 • Ajourføring af journalen under udførelsen – foretages det af arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B)?

Læs mere:

Læs mere:

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) hele tiden har et godt kendskab til projektet. Det er forudsætningen for at kunne stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt til byggeledelse og entreprenørerne, herunder arbejdsmiljøorganisation.

Bygherrens forventningsafstemning med arbejdsmiljøkoordinator (B)

Det er en god idé, at bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (B) afholder et indledende møde, hvor forventningerne til arbejdsmiljøkoordinatorens løsning af opgaverne i forhold til udførelsen afstemmes.

Hvis ikke bygherren tager initiativ til dette møde, så bør arbejdsmiljøkoordinator (B) kontakte bygherren.

Det anbefales, at arbejdsmiljøkoordinator herefter aftaler faste intervaller med bygherren for rapportering om fremdriften i opgaven. Det kan foregå på møder og ved fremsendelse af notater. På den måde sikres det, at bygherren løbende er opdateret om de beslutninger, der træffes vedrørende arbejdsmiljø, og på den måde sikres det, at arbejdsmiljøkoordinatorens opgaveløsning løbende afstemmes med bygherren.

Læs mere:

Projektgennemgangsmøde

Det er desuden en god idé, at både arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B) – udover selve arbejdsmiljøkoordineringen – deltager i projektgennemgangsmødet for at skabe et fælles billede med de andre aktører af projektmaterialets forudsætninger og forventningerne til udførelsen. Læs mere om projektgennemgangsmødet: Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Samarbejde med byggeledelsen.

Arbejdsmiljøkoordinatorens tilhørsforhold

Det er vigtigt, at bygherren tydeligt markerer, at arbejdsmiljøkoordinator (B) agerer på bygherrens vegne.

Arbejdsmiljøkoordinatoren kan fx benytte e-mail adresse tilknyttet bygherres domæne. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan også bruge tøj, vest eller hjelm med bygherrens logo.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 19. januar 2023