Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Adgang til byggepladsen

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal træffe foranstaltninger, så kun beføjede personer får adgang til byggepladsen.

Det vil sige, at kun personer fra de entreprenører, der ifølge tidsplanen skal udføre arbejde på det pågældende tidspunkt, leverandører samt personer, der jævnfør lovgivning eller aftaler har et gyldigt ærinde, har adgang til byggepladsen.

Det kan fx ske ved at etablere adgangskontrol ved indgangen til byggepladsen eller på anden vis.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal også sørge for, at uvedkommende personer ikke får adgang til byggepladsen, hvis det medfører fare for arbejdsmiljøet for dem eller for de personer, der udfører arbejde på byggepladsen. Det kan fx ske ved indhegning af byggepladsen, men der kan fx også etableres en vagtordning, der sørger for den nødvendige overvågning på byggepladsen.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018