Arbejdsmiljøkørekortet hos Hoffmann

Hoffmann har krav om, at alle, som skal færdes på deres byggepladser og faste arbejdssteder, skal tage et kursus, hvor de opnår et arbejdsmiljøkørekort. Det er målet, at også bygherren og rådgivere på projektet skal deltage, og på totalentrepriser er det et krav. Arbejdsmiljøchef Lilly Andreasen fortæller her om baggrunden for og indholdet af kørekortet.

Illustration: Hoffmann

Arbejdsmiljøkørekortet blev indført i 2011. Og indtil videre har ca. 6600 personer gennemført uddannelsen. Det er arbejdsmiljøcheferne, som afholder uddannelsen ude på byggepladserne. Arbejdsmiljøkørekortet er en del af Hoffmanns arbejdsmiljøindsats – læs mere her.

”Kurset varer 3 timer og er i høj grad en påvirkning af holdninger. Vi lægger hårdt ud med, at det ikke er ok at tage sin familie som gidsel ved at have en adfærd på byggepladsen, som måske betyder, at man ikke kommer hjem igen, eller at man kommer alvorligt til skade”, forklarer Lilly Andreasen. Formålet er, at særligt håndværkerne, men i virkeligheden alle, som færdes på byggepladsen, skal blive bevidste om egen adfærd og fremadrettet tage nogle bevidste valg, som kan medvirke til en god sikkerhedskultur. Det handler både om egen og kollegernes sikkerhed.

Kursets indhold
Der bliver anvendt forskellige didaktiske greb, som skal synliggøre problemstillingen:

  • En film med en håndværker, som kommer til skade, hvor konen bliver ringet op
  • En opmærksomhedsøvelse, hvor alle skal se en film med basketball-spillere, som illustrerer, at opmærksomheden nemt svigter
  • Fotoserie fra ulykkessituationer og nærvedhændelser
  • Gennemgang af Arbejdstilsynets liste med oftest forekommende arbejdsulykker

Deltagerne bliver undervejs spurgt til egne erfaringer på både gode og mindre gode situationer.

”Vi kan se, at uddannelsen ændrer på folks holdninger. Det sætter tanker i gang om egen adfærd, og det siger de selv efter kurset. Det er vigtigt at deltagerne forstår, at de altid har tid til at skabe sikkerhed for sig selv”, siger Lilly Andreasen.

Hvis der er udenlandsk arbejdskraft, så afholdes kurset med tolk.

Afsluttende test
Kurset afsluttes med en test med 13 spørgsmål, hvoraf de 10 skal besvares korrekt. ”Testen til sidst er med til at øge deltagernes opmærksomhed undervejs, og så kan vi også se, om de har taget informationerne til sig”, slutter Lilly Andreasen.

Øvrige eksempler fra Hoffmann

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. november 2018

Siden er ændret 7. november 2018