Arbejdsmiljøchef i Hoffmann

Hoffmann A/S har to arbejdsmiljøchefer, som varetager det interne fokus på arbejdsmiljø sammen med lederne i linjeorganisationen. Dertil kommer en række ansatte, som agerer som arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B), samt selvfølgelig arbejdsmiljøorganisationen. Her fortæller arbejdsmiljøchef Lilly Andreasen om sin funktion i virksomheden.

Foto: Hoffmann

Lilly Andreasens job som  arbejdsmiljøchef er en intern funktion.  Lilly Andreasen uddyber: ”Jeg er en sparringspartner og coach for de projekt- og byggeledere, som sidder på projekterne. Vi arbejdsmiljøprofessionelle skal gerne være dem, som ved mest om lovgivningen. Vi følger derfor ændringer og nye tiltag tæt – og det er faktisk en stor opgave, for der sker hele tiden nyt”. Lilly Andreasen modtager nyhedsbreve fra fx Arbejdstilsynet, BFA Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Desuden deltager hun i blandt andet Dansk Byggeris og Arbejdsmiljønets årlige arbejdsmiljøkonferencer for at få nyeste viden og inspiration til at drive arbejdsmiljøarbejdet.

Lilly Andreasen har været ansat siden 2005 og har været med på den rejse, som Hoffmann som en del af koncernen Veidekke har været igennem for at nedbringe arbejdsulykker og nedslidning – læs mere her. Det er tydeligt, at Lilly brænder for at skabe et godt arbejdsmiljø og gerne vil medvirke til, at der bliver et ensartet niveau i hele koncernen.

Information om arbejdsmiljø
Lilly Andreasen sørger for at relevante informationer om arbejdsmiljø og Hoffmanns særlige regler på området er let tilgængelige for alle på projekterne, så de selv kan finde frem til dem. Informationerne lægges på intranettet og opdateres løbende.

Sikkerhedsrunderinger
Arbejdsmiljøcheferne besøger jævnligt byggepladserne og foretager sikkerhedsrunderinger for at følge arbejdsmiljøstandarden. Forbedringer aftales helst direkte på byggepladsen. Efter rundering følger arbejdsmiljøcheferne op på eventuelle afvigelser med den ansvarlige på pladsen, så forholdet kan blive bragt i orden. Arbejdsmiljøkoordinator (B) anvender elektronisk system påtablets, så der nemt kan udfyldes en rapport, og man kan sammenligne på tværs af pladser.

Registrering og analyse af hændelser
Hvis der sker alvorlige nær-ved-hændelser eller arbejdsulykker, så sørger arbejdsmiljøcheferne for at sende analyse og handlingsplan til hovedkontoret i Veidekke. Direktionen følger den slags hændelser tæt og ønsker detaljerede årsagsanalyser og beskrivelser af tiltag som grundlag for beslutninger på koncernniveau. Arbejdsmiljøcheferne hjælper derfor i projekterne med at udarbejde disse.

Lilly Andreasen fremsender månedsrapport til Veidekke over alle hændelser og udarbejder statistik over sygefravær og fravær ved arbejdsulykker, så der er et sammenligningsgrundlag på tværs af landene.

Sparring med arbejdsmiljøorganisationen
Arbejdsmiljøcheferne har god kontakt med arbejdsmiljøorganisationen, som er med til at beslutte aktiviteter i arbejdsmiljøarbejdet – læs mere her.

Kampagner
Hoffmann har en årlig HMS-uge (Helse, Miljø og Sikkerhed), som arbejdsmiljøcheferne planlægger i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget. Der er typisk et tema, og opgaven består i at finde en god måde at formidle budskaberne på. Selve kampagnen foregår ude på byggepladserne, så der skal foreligge materiale til projekt- og byggelederne, som er så udførligt og tilgængeligt, at de selv kan facilitere processen på den fastsatte dag for de enkelte initiativer – læs mere her.

Øvrige eksempler fra Hoffmann

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. november 2018

Siden er ændret 15. januar 2024