Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase

Projektet præsenterer en model for at integrere arbejdsmiljø i program-, design- og projekteringsfaserne og beskriver metoder og tjeklister til inddragelse af arbejdsmiljø i planlægningen.

Publikationen er en omfattende gennemgang af elementer, der skal indgå i den præsenterede model for byggefasernes planlægning og arbejdsmiljøets placering i disse faser. Metoderne gennemgås grundigt og er et godt hjælpeværktøj til arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B).

Der er lægt vægt på at beskrive planlægningsmetoder. Der er således ikke inddraget overvejelser om, hvordan metoderne bedst kan implementeres i organisationen. Det er fx vigtigt at få belyst hvilke virkemidler, der skal iværksættes for at skabe den nødvendige interesse for at bruge de anbefalede metoder?

Projektet er udarbejdet af DTU, 2009, og finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Find rapporten her.

Tags: , , , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018