Arbejdsmiljø er en del af BIOFOS’ ledelsessystem

BIOFOS er arbejdsmiljøcertificeret, og arbejdsmiljø er integreret i det samlede ledelsessystem. Her fortæller arbejdsmiljøkoordinator John Overmark Hansen og servicechef Thommy Ploug om nogle af elementerne i ledelsessystemet.

Som en del af arbejdsmiljøledelsessystemet har BIOFOS udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik for virksomheden, som gælder alle virksomhedens aktiviteter og dermed i princippet også byggeprojekterne. John Overmark Hansen mener, at der skal mere end en politik til for at få fokus på arbejdsmiljø. Der skal også konkret handling til. ”Jeg indgår derfor i dialog med entreprenørerne om, hvordan de konkret forholder sig til at forebygge ulykker, og hvordan de sikrer velfærd og trivsel for de ansatte,” forklarer han.

Særlige krav
BIOFOS har valgt nogle få særlige krav, som de stiller til de virksomheder, som skal arbejde på BIOFOS’ områder. Fordi arbejdet foregår på et renseanlæg stiller BIOFOS krav om, at eksterne altid har lange bukser på under arbejdet, bl.a. for at forebygge rifter og sår, samt kontakt med spildevand, slam og aerosoler. Desuden er der øgede krav til hygiejnen, og der må kun spises og drikkes på anviste områder.

Alle faste leverandører bliver tilbudt et møde enten på BIOFOS eller i hjemmevirksomheden, hvor John Overmark Hansen eller servicechef Thommy Ploug fortæller om BIOFOS’ holdning til arbejdsmiljø og hvilke regler, der gælder. Her får BIOFOS også mulighed for at få feedback på, hvad håndværkerne oplever på anlæggene. Der var fx et firma, hvor de havde undret sig over

håndteringen af aske. Det førte til en dialog om de arbejdsmiljøproblemer, som asken kan medføre, og en afklaring af, at man ikke skal i unødig kontakt med aske.

Desuden er det et krav, at håndværkerne altid skal følge anvisninger fra anlæggets medarbejdere. ”Vores medarbejdere har mange års erfaring med at arbejde på rensningsanlæg og ved derfor ofte mere end håndværkerne om, hvad der er uhensigtsmæssigt at foretage sig. Det er vigtigt for os at signalere til vores medarbejdere, at de kan være med til at højne arbejdsmiljøet både internt og hos de leverandører, vi har,” siger Thommy Ploug.

BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed. Vi har tre renseanlæg, Lynetten, Avedøre og Damhusåen, der renser spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere i Hovedstadsområdet. Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet. BIOFOS har desuden en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 10.000 gæster om året. Se mere på www.biofos.dk.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018