Arbejdsglæde betaler sig

Projektet sætter fokus på byggeleder – projektleder – for at se nærmere på forudsætningerne for at reducere især de psykiske nedslidningsfaktorer på byggepladsen. Selve publikationen er udformet som en håndbog.

Resultaterne af projektets indsatser har vist sig som en positiv udvikling af håndværkernes trivsel og et teknisk og som et økonomisk godt resultat for totalentreprenøren.

Som forudsætninger for projektets succes nævnes, at de involverede får indflydelse, meningsfuldhed, belønning, balance mellem krav og ressourcer, støtte og forudsigelighed; og at social kapital (samarbejde, tillid og retfærdighed) indgår i denne sammenhæng. Disse forudsætninger er i projektet vurderet før og efter de afprøvede virkemidler via trivselsundersøgelser blandt håndværkerne på pladsen.

Virkemidlerne i projektet har været Lean i en virksomhedstilpasset model og fokuseret procesledelse. Der har været anvendt en ”action learning” proces, hvor der er lagt vægt på ændringer i små bidder og inddragelse af rådgivere, projekterende, mestre og håndværkerne i beslutninger, gennemførelse og vurdering af resultaterne.

Svagheden – set i en arbejdsmiljømæssig vinkel – er, at arbejdsmiljøkoordinator slet ikke er inddraget i projektet.

Styrken er beskrivelsen af implementeringsovervejelserne og vurderingen af, hvad der virker og hvad der er svært i praksis.

Udviklingsprojekt er gennemført af Hoffmann, 2010, og støttet af Forebyggelsesfonden.

Find rapporten her

Tags: , , , , , ,

Kategoriseret i: ,

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018