Projektering – Tilrettelæggelse af rækkefølge og varighed af arbejder/arbejdsfaser

Eksempler om rækkefølge og varighed

Eksempel

Projekteringsleder og arbejdsmiljørådgiver gik tidligt i projekteringen ind i en dialog om tidsplanen. De lavede en struktur for udførelsesfasen, som blev detaljeret undervejs i projekteringen. De identificerede kritiske arbejdsprocesser, herunder særlige risici og andre særlige forhold, for at risikovurdere og forebygge disse.

Eksempel

På en byggesag valgte de projekterende at angive, at man tidligt i udførelsen skulle etablere den blivende trappe og elevator, så disse efter passende beskyttelse af overflader kunne anvendes til adgang og transport af materialer. Det forbedrede både arbejdsmiljø og produktivitet på byggepladsen. 

Anbefalinger om rækkefølge og varighed

I fastlæggelsen af tidsplan, herunder rækkefølge og varighed af arbejder kan projekterende overveje disse initiativer:

  1. De projekterende bør tidligt starte på at overveje rækkefølge og varighed, samt identificere særlige særlige risici og andre særlige forhold, gerne på tværs af projekteringsorganisationen. Det bør ske i en dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P) og det skal koordineres med bygherrens overordnede tidsplan
  2. Den projekterende for hvert fag kan komme med input til rækkefølge og varighed af de arbejder eller arbejdsfaser, som hører under vedkommendes delprojekt. Projekteringsleder kan koordinere disse i forhold til udarbejdelse af udbudstidsplanen. Hvis der ikke er en projekteringsleder, må det aftales, hvordan overblikket etableres.
  3. Det kan være nødvendigt at inddrage personer, som har viden om arbejdsprocesser og bygbarhed i forbindelse med overvejelser om rækkefølge og varighed
  4. Et grundigt arbejde med tidsplanen kan skabe bedre sammenhæng i arbejdsprocesserne, samt forbedre produktivitet og logistik på byggepladsen
  5. Cyklogram- eller lokationsbaseret planlægning kan være værktøjer til at udarbejde en grundig tidsplan
  6. En tidsplanredegørelse, hvor de projekterende, evt. sammen med bygherre, redegør for tidsplanens forudsætninger – se www.vaerdibyg.dk
  7. Projekteringslederen kan aftale med arbejdsmiljøkoordinator (P), hvordan og hvornår denne medvirker i forbindelse med udarbejdelse af tidsplan og granskning af denne. Det er godt at inddrage arbejdsmiljøkoordinator (P)’s erfaringer i udarbejdelsen af en realistisk tidsplan.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. juni 2017

Siden er ændret 10. oktober 2017