Projekterende – Substitution af stoffer og materialer

Eksempel om substitution af stoffer og materialer

I et projekt skulle der anvendes en række stoffer og materialer, herunder epoxy til gulve. De projekterende skabte et overblik over de stoffer og materialer, som man forestillede sig nødvendige. Sammen med en arbejdsmiljørådgiver med speciale i kemi gennemgik man egenskaber og arbejdsmiljørisici, herunder klassificering og undersøgte mulighederne for substitution.

I dialog med bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) fandt de projekterende en anden løsning end epoxygulve, som havde de for bygherren nødvendige egenskaber i driften.

Anbefalinger om substitution af stoffer og materialer

Initiativer i forbindelse med substitution:

  1. Risikovurdering med fokus på mængde, omfang og påvirkning på sundhed og miljø, samt gældende lovkrav
  2. Der kan være behov for at indhente ekspertviden om kemi
  3. Der skal også foregå en substitutionsovervejelse af nanoprodukter - se BFA Bygge & Anlæg: Faktablad om nanomaterialer

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. juni 2017

Siden er ændret 10. oktober 2017