Projekterende – kort om projekterende

Eksempel

Da et alment boligselskab skulle have renoveret nogle boliger, valgte de projekterende at afsætte en dag om ugen til projekteringsmøder og afklaring. Først blev der på et fælles møde lagt en plan for, hvem der skulle nå at tale med hinanden i løbet af dagen. Mange forhold blev afklaret mundtligt i stedet for gennem lange mailkorrespondancer. De projekterende skulle vænne sig til arbejdsformen, men projekteringen blev mere fokuseret på denne måde.

Anbefalinger vedr. projekterende og rådgivere

For at kunne leve op til sit ansvar som projekterende kan det anbefales at iværksætte følgende initiativer:

  1. De projekterende skal ved begyndelsen af hvert projekt identificere, hvilke(n) rolle(r) de har i projektet og udfylde det ansvar, der følger med
  2. Som rådgiver kan man være behjælpelig med, at alle kender deres rolle(r) i projektet
  3. Man kan holde sig ajour med ny lovgivning og praksis ved at tilmelde sig Arbejdstilsynets og BFA Bygge & Anlægs nyhedsbrev. Se også www.byggeproces.dk for møder og workshops om emnet.
  4. Projekterende og rådgivere kan gennemføre den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer, hvor man får kendskab til pligter og ansvar, eller på anden måde tilegne sig denne viden.
  5. De projekterende kan med fordel gøre brug af en arbejdsmiljørådgiver, der kan understøtte, at de projekterendes pligter bliver overholdt. Arbejdsmiljøkoordinatoren varetager ikke den projekterendes pligter. Samme person kan dog udpeges som fagleder for arbejdsmiljø / ansvarlig for den projekterendes arbejdsmiljøydelser, men det skal aftales særskilt og tydeliggøres, at der er tale om forskellige roller.
  6. Der er gode erfaringer med at føre et læringsdokument igennem hele byggeprocessen, hvor projektorganisationen løbende beskriver arbejdsmiljømæssige udfordringer og gode løsninger. Ved afslutning af projektet kan dette læringsdokument gennemgås i projektet og i egen virksomhed for læring og videndeling, fx på interne møder i virksomheden. Den nye viden kan være gavnlig på kommende projekter.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. juni 2017

Siden er ændret 10. oktober 2017