Projekterende – Funktionsudbud

Eksempel med funktionsudbud

Ved en vinduesmontage med standardelementer vil montagemetode fremgå af den brugsanvisning, som leverandøren skal udarbejde. Den projekterende (ingeniør- og arkitektvirksomhed) skal sammen med arbejdsmiljøkoordinator (P), som skal udarbejde plan for sikkerhed og sundhed, overveje, om det er muligt at montere vinduerne på denne måde, herunder om der fx er forhold ved omgivelserne, som vanskeliggør brug af egnede tekniske hjælpemidler.

Hvis der i funktionsudbuddet stilles krav om specialfremstillede vinduer, skal den projekterende grundigt overveje mulige montagemetoder og anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler. Når det konkrete vindue er valgt, skal der hos entreprenøren foregå en detailprojektering i forbindelse med planlægningen, hvor montagemetoden og dermed konkrete valg af tekniske hjælpemidler skal granskes yderligere. 

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. juni 2017

Siden er ændret 7. juni 2017