Projekterende – Beskrivelse og liste ifm. fremtidige arbejder

Anbefalinger om beskrivelse og liste

I forbindelse med udarbejdelse af liste kan disse initiativer overvejes:

  1. De projekterende overvejer under projekteringen, hvilke arbejdsmiljørisici der vil være ved kommende reparations- og vedligeholdsopgaver
  2. De projekterende bør få mulighed for at inddrage driftsfolk og deres erfaringer i projekteringen, da de har brugbar viden om god driftbarhed
  3. Arbejdsmiljøkoordinator (P) modtager input fra de projekterende og kan indføje dem løbende i en logbog (arbejdsdokument)
  4. Det bør aftales, om det er den projekterende eller arbejdsmiljøkoordinator (P), der fører en evt. logbog for at dokumentere arbejdsmiljøindsatsen, så dobbeltarbejde undgås
  5. De projekterende spørger ind til bygherrens beslutning om, hvordan liste, journal og drift- og vedligeholdsmaterialet skal spille sammen
  6. Hvordan listen udformes og indgår i slutafleveringen, så drifts- og vedligeholdelsesfolk får glæde af informationerne i forhold til deres senere arbejde.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. juni 2017

Siden er ændret 7. juni 2017