Projekterende – Angivelse af særlige risici og andre særlige forhold

Anbefalinger om særlige risici og andre særlige forhold

Følgende initiativer kan iværksættes ved særlige risici og andre særlige forhold:

  1. Projekteringslederen kan give retningslinjer for, hvordan særlige risici og andre særlige forhold identificeres, håndteres og angives, samt aftale med arbejdsmiljøkoordinator (P) hvordan denne inddrages.
  2. Det er en god ide at gennemgå bilag 1 over særlige risici og andre særlige forhold på et projekteringsmøde og i fællesskab identificere, om disse forekommer i forbindelse med projektets gennemførelse projektets gennemførelse og den efterfølgende vedligeholdelse og reparation.
  3. Den projekterende bør overveje, hvordan angivelser af særligt farligt arbejde og andre særlige forhold mest hensigtsmæssigt placeres i projektmaterialet. Hvis informationer om arbejdsmiljø angives på tegningerne, er der større sandsynlighed for, at informationen når ud til håndværkerne på pladsen. Projekteringslederen kan angive retningslinjer for dette.
  4. Den projekterende bør udarbejde en risikovurdering af særlige risici og andre særlige forhold. Risikovurderingen kan integreres i den samlede risikoanalyse af projektet, eller samles i en logbog, som opdateres efterhånden, som risici håndteres – se afsnit 6.2

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 29. juni 2017

Siden er ændret 10. oktober 2017