Entreprenør – Særligt farligt arbejde

Særligt farligt arbejde er:
  • Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at de beskæftigede kan blive begravet, synke ned eller styrte ned på grund af aktiviteternes eller arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller byggeriets omgivelser.
  • Arbejde, som udsætter de beskæftigede for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som udgør en særlig fare for sikkerhed eller sundhed, eller som indebærer lovkrav om sundhedskontrol.
  • Arbejde, der udsætter de beskæftigede for sundhedsskadelig ioniserende stråling.
  • Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
  • Arbejde, der indebærer fare for drukning.
  • Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
  • Arbejde under vand, til hvilket der bruges dykkerudstyr, samt arbejde i trykkammer.
  • Arbejde, som indebærer brug af sprængstoffer.
  • Montering og demontering af tunge, præfabrikerede elementer.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. juni 2017

Siden er ændret 7. juni 2017