Entreprenør – Fælles sikkerhedsforanstaltninger

Fælles sikkerhedsforanstaltninger kan være:
 • Rækværk ved trappeløb og betonkanter.
 • Overdækninger af huller i dæk.
 • Stilladser, arbejdsplatforme o.l. til arbejde i højden.
 • Sikring mod nedstyrtning ved tagarbejde.
 • Gang- og køreveje, herunder færdselsområder i bygninger, samt områder ved affaldscontainere og materialecontainere, skurby mv.
 • Fælles bortskaffelse af affald.
 • Fælles materialepladser.
 • Fælles affaldspladser.
 • Fælles velfærdsforanstaltninger.
 • Fælles skurbyområde.
 • Byggestrøm og orienteringslys.
 • Orden og rydelighed i fælles arbejdsområder.
 • Vinterforanstaltninger, herunder inddækning og eventuel opvarmning.
 • Snerydning og grusning.
 • Skiltning af byggepladsens omkreds samt eventuel indhegning af byggepladsen.
 • Afmærkning ved vejarbejde

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 7. juni 2017

Siden er ændret 7. juni 2017