Drejebog Projektering

Derfor er det en fordel at aftale, hvordan I arbejder sammen, så i holder fokus på, hvad der er vigtigt for jer at kommunikere om hver især.

Det ordinære samarbejde
Hvordan skal koordinator holde bygherre løbende orienteret?
Det aftales hvordan koordinator på baggrund af den logbog der føres om arbejdsmiljøkoordineringen kan formidle fremdrift til bygherre. Selve loggen kan sendes til bygherre, men det kan også aftales, hvordan koordinator kan give et meningsbærende resume til bygherre.

Hvornår skal bygherre og koordinator mødes?
Ud fra milepæle i projekteringen aftales et antal møder, hvor det primære formål er, at koordinator og bygherre drøfter arbejdsmiljøudfordringer i projektet. Koordinator og bygherre foretager løbende evaluering og erfaringsopsamling.

Der aftales fx antal, datoer, varighed og sted for møderne. Møderne kan evt. være over skype eller telefon.

Det ekstraordinære samarbejde
Det aftales hvordan bygherre holder koordinator orienteret om eventuelle ændringer i projektet eller i organiseringen af projekteringen (fx nye rådgivere)

Det aftales, hvordan arbejdsmiljøkoordinator kan orientere og inddrage bygherre, hvis der opstår hindringer for udførelse af koordineringsopgaven eller der opstår arbejdsmiljøudfordringer som er svære at håndtere i henholdsvis byggefasen og i den efterfølgende vedligeholdelse.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 4. april 2019

Siden er ændret 4. april 2019