Bygherren – Udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer2

Overvejelser ved indgåelse af aftalen med arbejdsmiljøkoordinator (B) er desuden:
 • Fyldestgørende overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s adgang til relevante beslutninger på bygge- og entreprisemøder, samt i forbindelse med projektændringer, der har betydning for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinator (B) giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B) inddragelse i koordineret planlægning af tid og rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver i fællesområder
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s deltagelse i byggemøder og koordineringsmøder efter aftale med byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s information fra byggelederen og andre om observerede risikobetonede forhold på byggeplads
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)'s observationer og indsats for at sikre, at samarbejde om arbejdsmiljøforhold på byggepladsen fungerer tilfredsstillende, herunder fx fastlægge hvilke sprog der benyttes på opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger med udenlandske virksomheder og medarbejdere
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s personligt fremmøde for at kontrollere, om koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler bliver fulgt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opdatering af hvilke entreprenører, der arbejder på byggepladsen mv.
 • Ajourføring af plan for sikkerheds og sundhed
 • Ajourføring af journalen under udførelsen – foretages det af arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B)?

Læs mere:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 30. august 2017

Siden er ændret 3. oktober 2017