Bygherren – Udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer

Overvejelser ved indgåelse af aftalen med arbejdsmiljøkoordinator (P) er desuden:
  • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s deltagelse i og adgang til relevante beslutninger på projekteringsmøder. Skal der afholdes et opstartsmøde om arbejdsmiljøkoordineringen for projekterende, herunder om samarbejdet og aftaler om dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen
  • Hvilke værktøjer og metoder arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bruge i arbejdsmiljøkoordineringen, fx afholdelse af workshops for de projekterende
  • Hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) skal dokumentere sit arbejde, fx ved udfyldelse af logbog
  • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s inddragelse vurdering af rækkefølge og varighed af de enkelte arbejder/arbejdsfaser
  • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s samarbejde med projekteringslederen
  • Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  • Udarbejdelse af journalen for fremtidig reparation og vedligeholdelse af det færdige projekt
  • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s afrapportering til bygherren
  • Fyldestgørende overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 30. august 2017

Siden er ændret 3. oktober 2017