Bygherren – Rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen

Dagsorden for forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator kan være:
 1. Orientering om lovkrav og at arbejdsmiljøkoordinator handler på bygherrens vegne
 2. Arbejdsmiljøkoordinators mandat
 3. Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik? Eller skal der laves arbejdsmiljøprogram eller målsætninger for det konkrete projekt?
 4. Bygherrens synlighed i hele byggeprocessen
 5. Kommunikationslinjer i projektet
 6. Arbejdsmiljøkoordinators præsentation af, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen vil foregå:
  • Dokumentation for arbejdsmiljøkoordinering
  • Fastlægge løbende møder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
  • Aftale om arbejdsmiljøkoordinators mandat/beføjelser
  • Aftale hvordan bygherre støtter op om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde
  • Håndtering af opstartsmøder
 7. Definere sagstypen i fællesskab. Er projektet særligt kompliceret, tidsplan stram mm, som kan fordre, at der er behov for yderligere tiltag? Og hvordan skal de finansieres
 8. Håndtering af ulykker og nærvedulykker, sætte mål for ulykkesfrekvens
 9. Journal – kommunikation med drift under udarbejdelse og overdragelse
 10. Statusmøder mellem arbejdsmiljøkoordinator og bygherre om, hvorvidt arbejdsmiljøkoordineringen fungerer efter hensigten

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 9. juni 2017

Siden er ændret 31. august 2017