Bygherren – koordinering under projektering2

Det gælder især forebyggelse af disse arbejdsmiljørisici:
  • alvorlige ulykker
  • kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer
  • organiske opløsningsmidler og allergifremkaldende stoffer
  • tunge løft - og dårlige arbejdsstillinger
  • støj
  • støv

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 31. august 2017

Siden er ændret 31. august 2017