Bygherren – Udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer 1

Bygherrens overvejelser i forbindelse med udpegning af arbejdsmiljøkoordinator kan være:
  • Fordele og ulemper ved forskellige organiseringsformer.
  • Koordinatoropgaverne kan udføres i samme virksomhed, men af to uafhængige afdelinger og med en person udpeget alene til arbejdsmiljøkoordineringen
  • Koordinatoropgaverne kan varetages af en uafhængig virksomhed
  • Om der skal vælges en gennemgående arbejdsmiljøkoordinator for at undgå videntab mellem projektering og udførelse
  • Koordinatoropgaverne må ikke forveksles med arbejdsmiljørådgiverens opgaver - ej heller de projekterendes eller arbejdsgiverens pligter og ansvar, da det er forskellige lovgrundlag.
  • Ved fag-, stor- og hovedentreprise kan det overvejes at udpege arbejdsmiljøkoordinator (B) allerede under projekteringen, så vedkommende kan deltage i granskningen af forprojektet.
  • En tidlig udpegning af arbejdsmiljøkoordinator (B) giver mulighed for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) tidligt kan sætte vedkommende ind i bl.a. plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
  • Præcisering af aftaleperioden, herunder om det er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B), der varetager arbejdsmiljøkoordineringen af projektering under udførelsen
  • Omfanget af koordineringsopgaverne i projektet, fx også for bygherreleverancer
  • Behov for flere arbejdsmiljøkoordinatorer i forbindelse med store projekter og/eller skifteholdsarbejde på byggepladsen.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 4. juli 2017

Siden er ændret 31. august 2017