Bygherre – sikkerhedsmøder

Et sikkerhedsmøde kan fx indeholde følgende punkter:
 1. Bemærkninger til sidste referat
 2. Bemanding (antal beskæftigede pr. virksomhed og navne på medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne)
 3. Opstartsmøde for nyansatte samt varsling af underentreprenører og ansatte på byggepladsen
 4. Arbejdets stade
 5. Perioden siden sidste møde (foranstaltninger, der er truffet siden sidste møde og opfølgning på aftaler)
 6. Tilbageblik (resultat af sikkerhedsrundering og vurdering af eksisterende sikkerhedsforanstaltninger).
 7. Planlægning af fremtidige aktiviteter (sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med fremtidige aktiviteter, produktændringer, forsinkelser, ændret arbejdsgang og lignende)
 8. Plan for sikkerhed og sundhed (hvordan og hvilke fællesforanstaltninger er gennemført og behov for tilpasning af planen)
 9. Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidste møde (hvad er der sket, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå gentagelser)
 10. Orientering om reaktioner fra Arbejdstilsynet (hvilke påbud/forbud er der givet, og hvem har fået til opgave at udbedre eller rette på tingene, og hvad er der lavet)
 11. Fordeling af opgaver (hvem skal lave hvad, og hvornår skal det være udført)

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 9. juni 2017