Bygherre – Plan for sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS), der skal omfatte
  • En organisationsplan
  • En byggepladstegning
  • En tidsplan
  • En angivelse af færdselsområderne
  • En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte
  • En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne
  • En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici
  • En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
  • En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
  • Specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, hvis det er relevant.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 25. april 2017