Bygherre – opstartsmøder

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal på opstartsmødet orientere om:
 • Hvilke entreprenører der har ansvaret for de respektive fællesområder
 • Indholdet i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og procedure for ajourføring
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsmøder, og hvornår de finder sted
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsrunderinger, og hvornår de finder sted
 • Hvordan arbejdsmiljøkoordinator skal informeres om anvendelse af underentreprenører
 • Øvrige relevante forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
En dagsorden for opstartsmødet kan fx se således ud:
 1. Bygherrens politik og målsætninger, herunder sprog på byggepladsens møder
 2. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 3. Entreprenørens organisation
 4. Forventede underleverandører og information af arbejdsmiljøkoordinatoren
 5. Politikker på byggepladsen (fx sprog, alkohol og rygning)
 6. Krav om sikkerhedsbeklædning
 7. Byggepladsens indretning
 8. Byggeaffald
 9. Arbejdsmiljøorganisation og sikkerhedsmøder – deltagere og tidspunkter
 10. Sikkerhedsrundering – deltagere og tidspunkter
 11. Procesopstart (procesbeskrivelser og procesopstarts- møder)
 12. Sanktioner
 13. Beredskabsplan
 14. Håndtering af gæster
 15. Eventuelt

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 31. august 2017