Bygherren – koordinering under projektering

Dagsorden for fasemøde kan være:
 • Hvad er bygherrens arbejdsmiljøpolitik for projektet?
 • Hvordan er bygherren blevet rådgivet om de pligter der iflg. arbejdsmiljølovgivningen gælder for bygherren, bygherrerådgiver, projekterende, udførende entreprenører og leverandører?
 • Hvordan er koordinatoransvaret blevet afklaret, når der er flere virksomheder, der projekterer; hvem har ansvaret for grænseflader mellem de forskellige projektdele, og det samlede projekt?
 • Hvilke særlige hensyn som koordineringen bliver der taget i forbindelse med entrepriseformen – total-, hoved- eller fagentreprise?
 • Hvordan er der rådgivet om eller gennemført forundersøgelser?
 • Vurderer I, om der er behov for flere undersøgelser vedr. særligt farligt arbejde?
 • Hvordan vurderer I, om der er særlige forhold i byggeriets omgivelser, der udgør en særlig risiko i forbindelse med opførsel og vedligehold?
 • Hvilke andre forhold - fx i forbindelse med renovering - skal undersøges?
 • Hvilke aktiviteter, hvor tid og rækkefølge har betydning for arbejdsmiljø, skal indarbejdes i tidsplanen og rækkefølgen af bygge- og anlægsarbejder?
 • Hvordan skal der tages højde for vinterforanstaltninger i projektet?
 • Hvordan skal omfanget og udformningen af plan for sikkerhed og sundhed være?
 • Hvilke overvejelser skal der foretages i forbindelse med udpegningen af arbejdsmiljøkoordinator (B) for udførelsen?
 • Hvad skal der aftales i forbindelse med arbejdsmiljøgranskning ved faseskift?
 • Hvordan inddrages arbejdsmiljøkoordinator (P), når projekteringen fortsætter eller ændres under udførelsen?
 • Hvordan vurderer I, om der er tilstrækkelig tid og økonomi til arbejdsmiljøkoordinator (P)'s samarbejde med projekterende?

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 31. august 2017