Bygherre – koordinering under projektering 3

Bygherren skal især være opmærksom på, at arbejdsmiljøkoordinator (P) inddrages tidligt og kontinuerligt i vurdering af projektmaterialet, herunder:
 • Vurdering af byggesagsbeskrivelsens og arbejdsbeskrivelsers angivelse vedr. særlige arbejdsmiljørisici i forbindelse med projektets gennemførelse og det færdige byggeris/anlægs vedligeholdelse.
 • Vurdering af de løsninger der er fundet til at imødegå diverse arbejdsmiljørisici.
 • Vurdering af forebyggende foranstaltninger ved særligt farligt arbejde
 • Vurdere om der foreskrives anvendt stoffer eller materialer, der kan forringe sikkerheden i forbindelse med opførsel eller vedligehold, hvis det kan erstattes af et mindre farligt
 • Vurdere at tekniske hjælpemidler kan anvendes i nødvendigt omfang under udførelsen og i drift og vedligehold.
 • Tidsplaner vurderes med hensyn til sikkerhed og sundhed, når arbejder skal udføres samtidigt eller efter hinanden
 • Vurdere byggepladstegning.
 • Fastlægge afgrænsning af ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Input til plan for sikkerhed og sundhed, bl.a. tidsplan, byggepladsplan og foranstaltninger ved særligt farligt arbejde.
 • At journalen for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt skal koordineres med de projekterendes liste
Bygherren har ansvaret for udarbejdelsen af tidsplanen, men projekterende og rådgivere skal vurdere rækkefølgen og den periode, som skal afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser:
 • Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen
 • Hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser
 • I hvilke perioder der skal foregå særligt farligt arbejde
 • Hvornår og hvor (på byggepladstegningerne) hver enkelt arbejdsgiver kan oplagre materialer og tekniske hjælpemidler, opstille skure og lignende, henlægge affald, tilslutte sit materiel til el, vand, kloak m.v. og benytte transport- og adgangsveje, stilladser og andre fælles foranstaltninger.
Bygherre skal sørge for at byggepladstegningerne indeholder alle nødvendige informationer:
 • Eksisterende risici på arealet og hvilke risici
 • Adgangs-, transport- og flugtveje
 • Kran, hejs og stilladser
 • Afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere
 • Afsat plads til velfærdsforanstaltninger
 • Tilslutning til el, vand og kloak
 • Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.
 • Specielt for byggeri:
  • Indretningen for den periode, hvor der arbejdes i jorden med kloak og betonarbejde
  • Hvordan pladsen er indrettet under opførelse af råhuset
  • Hvordan pladsen og bygningerne er indrettet og anvendt i de enkelte etager.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 31. august 2017