Bygherre – Koordinering under udførelsen

Arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen omfatter:
 • At afgrænse sikkerhedsforanstaltninger og de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet går i gang.
 • Løbende afgrænsning af nye fællesområder, der opstår under udførelsen.
 • Ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) under udførelsen.
 • Ajourføring under udførelsen af journalen for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt.
 • At bygge- eller anlægsarbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet, når mindst 20 mand er beskæftiget samtidig i 30 dage, eller når arbejdsmængden overstiger 500 manddage.
 • Kontrol af aftaler med arbejdsgiverne om de fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Særligt på store byggepladser
  • Opstartsmøder med alle entreprenører, der skal udføre arbejder på pladsen
  • Sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag
  • Sikkerhedsmøder med alle entreprenører, herunder arbejdsmiljøorganisationer mindst én gang hver 14. dag
 • At arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt
 • Passende kontrol af, om arbejdsmiljøkoordineringen fungerer hensigtsmæssigt.
Bygherrens afgrænsning i forhold til fællesområder og de fælles sikkerhedsforanstaltninger omfatter blandt andet:
 • Belysning på fællesområder
 • Ansvar for orden og ryddelighed
 • Afmærkning af vejarbejde
 • Snerydning og grusning
 • Fjernelse af affald samt
 • Fælles velfærdsforanstaltninger

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 31. august 2017