Bygherre – Koordinering under udførelsen 2

Bygherren kan sikre en god arbejdsmiljøkoordinering ved at indgå skriftlig aftale med arbejdsmiljøkoordinator (B) om de konkrete opgaver, herunder tid og økonomi. Det omfatter blandt andet:
 • Fyldestgørende overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s adgang til relevante beslutninger på bygge- og entreprisemøder, samt ifm. projektændringer, der har betydning for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinator (B) giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B) inddragelse i koordineret planlægning af tid og rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver i fællesområder
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s deltagelse i byggemøder og koordineringsmøder efter aftale med byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s information fra byggelederen og andre om observerede risikobetonede forhold på byggeplads
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)'s observationer og indsats for at sikre, at samarbejde om arbejdsmiljøforhold på byggepladsen fungerer tilfredsstillende, herunder fx fastlægge hvilke sprog der benyttes på opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger med udenlandske virksomheder og medarbejdere
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s personligt fremmøde for at kontrollere, om koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler bliver fulgt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opdatering af hvilke entreprenører, der arbejder på byggepladsen mv.
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s ajourføring af plan for sikkerheds og sundhed
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B eller P)’s ajourføring af arbejdsmiljøjournalen under udførelsen til brug for fremtidig drift og vedligeholdelse af det færdige byggeri
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s afrapportering til bygherren

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 24. juni 2017