Bygherre – Afgrænsning i forhold til byggeprocessen 2

For at lave en realistisk udførelsestidsplan skal man blandt andet kende til:
  • Arbejdsprocesserne
  • Omfanget af særligt farlige arbejder
  • Hvilke faggrupper der skal udføre arbejdet
  • Hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i
  • Grænsefladerne mellem arbejderne, fx hvor de er afhængige af hinanden
  • Hvor arbejdet kan foregå parallelt
  • Materialernes tørretider og andre forhold
  • Muligheden for opdeling af byggepladsen i arbejds- og fællesområder
  • Behovet for fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvem der kan benytte dem på samme tid
  • Krav til vinterinddækning og -foranstaltninger afhængig af årstiden

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 25. april 2017

Siden er ændret 16. maj 2017