Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 2

For at Arbejdsmiljøkoordinator (P) og de projekterende i samarbejde kan lave en realistisk udbudstidsplan, skal man blandt andet kende til:
  • Arbejdsprocesserne
  • Omfanget af særligt farlige arbejder
  • Hvilke faggrupper der skal udføre arbejdet
  • Hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i
  • Grænsefladerne mellem arbejderne, fx hvor de er afhængige af hinanden
  • Hvor arbejdet kan foregå parallelt
  • Materialernes tørretider og andre forhold
  • Muligheden for opdeling af byggepladsen i arbejds- og fællesområder
  • Behovet for fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvem der kan benytte dem på samme tid
  • Krav til vinterinddækning og -foranstaltninger afhængig af årstiden

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 21. september 2017

Siden er ændret 21. september 2017