Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Rammerne

Det anbefales at holde et opstartsmøde med bygherre, rådgiver og projekterende, hvor de væsentligste spørgsmål i forbindelse med arbejdsmiljørigtig projektering afklares. Det kan blandt andet være emner som:
 • Bygherres arbejdsmiljøpolitik for projektet
 • Klarhed over hvilke virksomheder, der projekterer, og hvem der har ansvaret for grænseflader mellem de forskellige projektdele
 • Særlige hensyn som koordineringen skal tage i forbindelse med entrepriseformen
 • Resultaterne af gennemført forundersøgelser og evt. behov for flere undersøgelser vedr. særligt farligt arbejde
 • Særlige forhold i byggeriets omgivelser, der udgør en særlig risiko i forbindelse med opførsel og vedligehold
 • Særlige forhold fx vedrørende renovering, der skal tages hensyn til?
 • Tidsplan og rækkefølge: Aktiviteter, hvor tiden eller rækkefølgen har betydning for sikkerhed eller sundhed
 • Vinterforanstaltninger i projektet
 • Omfanget og udformningen af PSS (Plan for sikkerhed og sundhed)
 • Hvordan skal arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen udbydes?
 • Arbejdsmiljøgranskning ved faseskift
 • Hvordan skal arbejdsmiljøkoordinator(P) eller (B) inddrages, når projekteringen fortsætter eller ændres under udførelsen?
 • Tid (økonomi) til koordinators samarbejde med projekterende

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 17. maj 2017

Siden er ændret 6. juni 2017