Arbejdsmiljøkoordinator (P) – PSS 1

For at Arbejdsmiljøkoordinator (P) og de projekterende i samarbejde kan lave en realistisk udbudstidsplan, skal man blandt andet kende til:
 • Arbejdsprocesserne
 • Omfanget af særligt farlige arbejder
 • Hvilke faggrupper der skal udføre arbejdet
 • Hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i
 • Grænsefladerne mellem arbejderne, fx hvor de er afhængige af hinanden
 • Hvor arbejdet kan foregå parallelt
 • Materialernes tørretider og andre forhold
 • Muligheden for opdeling af byggepladsen i arbejds- og fællesområder
 • Behovet for fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvem der kan benytte dem på samme tid
 • Krav til vinterinddækning og -foranstaltninger afhængig af årstiden
Eksempler på arbejdsområder, hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt kan fx være:
 • Arbejdsområder, der samtidig er adgangsvej for andre virksomheders ansatte eller brugere, herunder beboere eller leverandører
 • Færdsels- og adgangsveje
 • Skurbyen
 • Materialepladser
 • Affaldspladser
 • Gangbroer
 • Stilladser
 • Indhegning og skiltning
 • Orienteringsbelysning på fællesområder
 • Fremføring af forsyning - el og vand.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 17. maj 2017

Siden er ændret 18. maj 2017