Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator (P)

Dagsorden for overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kunne være:

1. Præsentation af projektet
2. Præsentation af organisation og aktører
3. Præsentation af arbejdsmiljøpolitik
a. Herunder arbejdsmiljømål
4. Fællesområder
5. Gennemgang af arbejdsmiljøjournalen
a. Herunder gennemgang af koordinator (B)’s forberedte spørgsmål
b. Procedure for ajourføring
6. Gennemgang af PSS
a. Herunder gennemgang af koordinator (B)’s forberedte spørgsmål
b. Procedure for ajourføring
7. Opstarts-, og intromøder
8. Sikkerhedsmøder
a. Tidspunkter og deltagere
b. Dagsorden
c. Sikkerhedsrunderinger
9. Tidsplan
a. Herunder arbejdsmiljømæssige milepæle
10. Beredskab
11. Sanktioner
12. Evt.

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 9. juni 2017

Siden er ændret 9. juni 2017